Korak do digitalizacije RTV Cazin

Korak do digitalizacije RTV Cazin

Kako je saopćio neprofitni medij Istinomjer, realizacija najavljenog projekta koji se odnosio na nabavku i ugradnju opreme sa kojom će biti realizirana prva faza digitalizacije RTV Cazin, u završnoj je fazi.

Na upit kojeg su uputili  09.10.2018. godine o tome šta je učinjeno, i u kojoj fazi su pomenute aktivnosti koje su se u tom pravcu odvijale od aprila mjeseca pa sve do danas, direktor RTV Cazin, Kenan Alagić je odgovorio:

“Kada je u pitanju proces digitalizacije TV Cazin, on se nalazi u završnoj fazi. Odabrana oprema je isporučena, a jedan dio studijske opreme i montiran. Svi pripremni i gradjevinski radovi u samom objektu su završeni i slijedi finalno montiranje i testno puštanje u rad, te obuka ljudi koji će rukovati novom opremom .Otežavajuca okolnost bila je havarija na krovu glavne zgrade kao i na objektu jednog od odašiljača, ali su i ta oštecenja sanirana. U narednih nekoliko dana slijedi završno montiranje pristigle opreme i testno puštanje u rad. Značajna je i činjenica da je ovim procesom obuhvaćena nabavka i instalacija kompletno nove opreme za potrebe Radio Cazina.”

Također, ovaj medij istaknuo je da će nastaviti pratiti implementaciju projekta digitalizacije RTV Cazin.

Komentari