Entiteti dogovorili raspodjelu 165 miliona KM prikupljenih povećanjem akciza

Entiteti dogovorili raspodjelu 165 miliona KM prikupljenih povećanjem akciza

Zaključno sa sutrašnjim danom bit će raspoređeno ukupno 165 miliona KM i to će biti raspodjeljeno tako da će Federaciji BiH pripasti 59 posto ovog iznosa, Republici Srpskoj 39 posto, a Brčko distriktu dva posto.

Ova sredstva raspodjeljuju se s posebnog podračuna Jedinstvenog računa prihoda koji su prikupljeni od 1. februara 2018. godine, Od tog datuma u primjeni je izmjena i dopuna Zakona o akcizama, a na poseban podračun prikuplja se putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata koji se proda na tržištvu BiH.

U pitanju su namjenska sredstva za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH.

Također, na današnjoj sjednici u Banjoj Luci podržane su izmjene Zakona o akcizama kojim je predviđeno uvođenje moratorija na daljnje povećanje akcize na cigarete u sljedeće tri godine, o čemu će dalje odlučivati Vijeće ministara BiH.

Prema važećim zakonskim odredbama propisano je da se akcize na duhan povećavaju svake godine, minimalno 15 feninga po pakovanju cigareta.

Tokom rasprave istaknuto je da su raspodjelom namjenskih sredstava od cestarina stvoreni uvjeti da entiteska poduzeća nastave izgrdanju autocesta i ispunjavaju svoje obveze prema kreditorima.

Članovi UINO razmatrali su danas informaciju o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 milijuna KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.

Direktor UINO upoznalo je članove UO da je do sada po ovoj presudi skinuto više od četiri milijuna KM sa nekoliko računa Uprave te da to stvara probleme u radu jer se sredstva skidaju i s depozitnih računa.

UO UIO nije danas dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama koji se odnosi na smanjenje akciza na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Komentari