Nermin Ogrešević uživa veću platu od premijera FBiH

Nermin Ogrešević uživa veću platu od premijera FBiH

2014. godine protesti koji su se širili Federacijom Bosne i Hercegovine zahvatili su i grad Cazin. Nekoliko stotina građana koji su na ulicama izrazili nezadovoljstvo, što lokalnom, što politikom na nivou države, pokrenuli su Plenum građana putem kojeg su općinskim vlastima uputili set od 25 zahtjeva, među kojima se, između ostalih, našao i onaj o smanjenju plate načelniku Nerminu Ogreševiću. Općina Cazin tada se obratila javnosti kroz saopćenje da će prihvatiti zahtjev Plenuma, uz tvrdnje kako gradonačelnik Nermina Ogrešević primati platu koja će iznositi najviše tri prosječne plate u Federaciji – približno 2.500 KM!

Međutim, set zahtjeva kojeg je Općinsko vijeće zajedno sa načelnikom tada razmatralo, usvojeno je tek djelomično, ali, pokazat će vrijeme, kasnije i u potpunosti odbačeno, posebice novim nametima kako na džepove građana, tako i na budžet samog grada.

Cazinjani imaju najskupljeg gradonačelnika u USK

Danas, četiri godine kasnije, gradonačelnik Nermin Ogrešević zajedno sa svojim savjetnicima lokalnu samoupravu godišnje košta više od stotina hiljada maraka. Njegova plata, koja nikad nije bila ograničena na maksimalno tri prosječne plate u Federaciji, 2016. godine iznosila je 3.200 KM. Pravdao se Ogrešević u to vrijeme platama drugih grado/načelnika na području USK, kazavši novinarima Centra za istraživačko novinarstvo kako je platom od 3.200 konvertibilnih maraka htio iskazati solidarnost prema građanima, što, kako kaže, nije bio slučaj sa drugim gradonačelnicima koji su, prema njegovim riječima, imali precijenjene plaće.

Ogrešević se ipak nije oglasio u martu 2017. Godine, kada je Gradsko vijeće na zahtjev općinskog pravobranioca – Rabije Hamulić, glasalo o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika profesionalno angažiranih u Jedinstvenom organu uprave općine Cazin.

Naime, samo osam dana nakon što je Hamulić poslala potpisanu dokumentaciju Općinskom vijeću te Komisiji za izbor i imenovanje, u kojoj traži da se izmjene koeficijenti načelniku, pravobraniocu i savjetnicima, vijeće na svojoj sedmoj redovnoj sjednici tu odluku i usvojilo, čime je plata Nermina Ogreševića znatno porasla.

Iz priložene dokumentacije vidi se kako je koeficijent za obračun plate gradonačelniku Ogreševiću sa 8,10 povećan na 9,80, pravobraniocu koji je zahtjevao promjenu koeficijenta isti je porastao sa 6,75 na 7,60. I Ogrešević i Hamulić su ovom odlukom zadržali pravo na položajni dodatak.

To znači da pored osnovne plate i doprinosa, Ogrešević i Hamulić kasiraju i dodatnih 20% na osnovnu platu, jer su izabrani dužnosnici i to ih sljeduje po zakonu.

Ogrešević i savjetnici kriju svoju platu, ali njih 6 nas godišnje košta preko 300 hiljada maraka

Obzirom da je poznat koeficijent za obračun plate Nerminu Ogreševiću, a on iznosi 9,8, isti se množi sa 315, a za svaku godinu staža dobija dodatak od 0,5%, te dodatnih 20% na ukupnu glavnicu, čime njegova plata iznosi oko 4 hiljade maraka sa toplim obrokom. Uzmemo li u obzir i njegove doprinose, te plate i doprinose njegovih pet savjetnika, grad Cazin je samo za njihovo djelovanje opterećen za više od 300 hiljada maraka.

Zanimljivo je kako grad Cazin u prosjeku trećinu svog budžeta troši upravo na plate uposlenika. Tako je u periodu od 2012. do 2016. godine, grad potrošio 21 milion maraka, odnosno po 4,3 miliona maraka u prosjeku. Također, zanimljiv je i trend rasta u rashodima po osnovu ličnih primanja u istom periodu, sa malim izuzetkom u 2015. godini. Naime, 2012. godine rashodi po osnovu plata su iznosili 3,9 miliona, a četiri godine kasnije 4,5 miliona maraka.

Jasno je kako u slučaju gradonačelnika i njegovih savjetnika nema velike solidarnosti prema građanima, obzirom da su njihove plate utvrđenim koeficijentima puno veće od onog što se prikazivalo u javnosti. Usporedbe radi, gradonačelnik Ogrešević trenutno ima veću platu od premijera Federacije BiH.

Izvor: MojCazin.com

Komentari