Agencija za rad i zapošljavanje: Za godinu dana u BiH zaposleno više od 21.000 osoba

Agencija za rad i zapošljavanje: Za godinu dana u BiH zaposleno više od 21.000 osoba

Na dan 30. april 2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 458.355 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, saopštio je danas direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Prema riječima direktora Bandića, u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 7.975 osoba ili 1,71 posto, a u odnosu na isti mjesec 2017. godine broj nezaposlenih je manji za 29.075 osoba. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 251.206 ili 54,81 posto su žene.

U odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 6.080 osoba (1,77%), u Republici Srpskoj za 1.714 osoba (1,53%) i u Brčko distriktu BiH za 181 osobu (1,68%).

Direktor Bandić je naveo da i dalje najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja: KV radnici 32,55% posto, te radnici sa SSS 27,83 posto. Struktura osoba koje traže zaposlenje, zaključno sa 30. aprilom 2018. godine je slijedeća:

  • NKV 126.520 ili 27,60 posto
  • PKV 7.772 ili 1,70 posto
  • KV 149.212 ili 32,55 posto
  • VKV 2.117 ili 0,46 posto
  • NSS 1.155 ili 0,25 posto
  • SSS 127.564 ili 27,83 posto
  • VŠS 6.682 ili 1,46 posto i
  • VSS 37.333 ili 8,14 posto

Kada je riječ o ulascima i izlascima sa evidencija nezaposlenosti direktor Bandić je istakao da je u aprilu je brisano ukupno 20.825 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 14.248 osoba.

Istovremeno je za 7.325 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.668 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 794.505, a od toga je 336.356 žena. U odnosu na februar 2018. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 3.108 osoba ili 0,4 posto, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 0,5 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2018. godine iznosila je 37,0 posto i u odnosu na februar 2018. godine smanjila se za 0,4 postotna poena. Direktor Bandić je naglasio da je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj zaposlenih veći za 21.452 osobe.

Komentari