U Velikoj Kladuši oduzeta tehnička roba vrijednosti 27.000 KM

U Velikoj Kladuši oduzeta tehnička roba vrijednosti 27.000 KM

Ovlaštene službene osobe Grupe za spriječavanja krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Banja Luka, izvršili su provjeru porijekla roba u Velikoj Kladuši na tri lokacije.

Tom prilikom na tri lokacije pronađena je određenu količinu tehničke i druge robe, bez prateće dokumentacije, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 27.000 KM.

Prilikom provjere robe, utvrđeno je da osobe kod kojih je predmetna roba pronađena nemaju dokumentaciju o porijeklu iste, odnosno dokaz da je nad spornom robom proveden redovan carinski postupak.

Protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivaju sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju.

Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

Komentari