I imami odlaze iz BiH: Hasan efendija je radio 19 godina u jednom džematu u Krajini, a ove godine je dobio posao njegovatelja u Njemačkoj

I imami odlaze iz BiH: Hasan efendija je radio 19 godina u jednom džematu u Krajini, a ove godine je dobio posao njegovatelja u Njemačkoj

Odlazak je prisutan i kod imama u Bosni i Hercegovini. Imami kao i drugi građani imaju potrebu za finansijskom stabilnošću, a kako ne bi imamski posao trpio zbog toga pojedini imami se odlučuju za odlazak vani i prihvatanje posla koji nije u njihovoj struci. Prema riječima jednog imama iz Zenice, imami koji su već vani pomažu drugim imamima da se snađu prilikom dolaska u druge zemlje. Kontaktirali smo Hasan-ef. Džafića koji je radio čak 19 godina u jednom džematu u Krajini, a ove godine je dobio posao njegovatelja u Njemačkoj.

„Ako čovjek treba unaprijediti svoju situaciju to ne smije biti na uštrub bilo koga, a naročito džemata. Sa svojom platom imamu je moguće živjeti u Bosni, ali je li to dovoljno? Bez dodatnih honorara skoro je nemoguće voditi pristojan život, a na honorare imama se ne gleda blagonaklono u Bosni. Ne smatra se ni prihvatljivim da imam radi druge poslove, to jeste osigurava određeni honorar. Tu je i složena društveno-politička situacija u kojoj se od imama očekuju mnoge stvari, kada on dolazi u različite krize i često se osjeća sam i nezaštićeno. Nije jednostavno ugoditi brojnim pojedincima od kojih neki uvjetuju rad imama svojim članstvom, odnosno prilozima.

Stoga, nije presudan ekonomski aspekt u mom odlasku, ali ako govorimo i o tome treba znati da čovjek radeći posao sa srednjom školom ovdje ima znatno veća primanja od imama s fakultetom pa i magistarskom diplomom u Bosni, uzimajući u obzir razlike u životnom standardu“, kazao je Hasan koji radi njegovateljski posao i ima sve uvjete za obavljanje vjerskih dužnosti. Svoj imamski poziv nije zaboravio i aktivan je u bošnjačkom džematu koji postoji u gradu u kojem radi i živi. (Preporod)

Komentari