Nestao za 60 sekundi: Šta kažu u Zavodu, zašto za posao moraš imati brz internet

Nestao za 60 sekundi: Šta kažu u Zavodu, zašto za posao moraš imati brz internet

Javni poziv za sufinansiranje samozapošljavanja Start up 2018, koji je jutros objavio Federalni zavod za zapošljavanje, bio je otvoren cijelu jednu minutu.

Na javni poziv apliciralo se putem web stranice Zavoda, a uspjeli su se prijaviti samo oni sa najbržom internetskom vezom. Poziv je otvoren u 8:00, a zatvoren u 8:01 sati. Osobe koje su se željele prijaviti nakon toga dobile su poruku da to nije moguće jer nema raspoloživih sredstava.

Dakle, nije važno koliko vam je dobra ideja i projekat kojim ste željeli aplicirati nego brzina kojom ste se prijavili, tačnije brzina vašeg interneta.

Haris Čuljević, stručni saradnjik za informisanje Federalnog zavoda, kaže da je poziv bio otvoren do popune broja prijava koje se mogu finansirati od raspoloživih sredstava.

– Prema ovom pozivu predviđeno je ukupno šest miliona KM, a jutros je objavljen prvi u okviru kojeg smo pustili u opticaj polovinu tog novca. S obzirom na jako veliki interes, nekoliko hiljada koriisnika je od 8 sati pokušavalo da pristupi našoj web stranici, pa je nekome bio omogućen pristup, a neko jednostavno nije uspio otvoriti link za prijavu jer je sistem bio preopterećen. Pošto su ti novci raspoređeni po kantonima, u nekima od njih je vrlo bio zatvoren poziv. Mi to ne zatvaramo ručno, nego je softverski tako podešeno, dakle, ako se određeni iznos koji je raspoređen za određeni kanton dostigne, onda se javni poziv automatski zatvara – kaže Čuljević.

Tvrdi da je ovaj sistem apliciranja uvedren “da bi se isključio ljudski faktor koji eventualno može utjecati na selekciju onih osoba koje su podnijele zahtjeve”.

Na pitanje kakva je garancija da su svi koji su se prijavili ispunili potrebne uvjere, kaže da je nema.

– U daljnjem procesu obrade tih aplikacija kantonalne službe i Federalni zavod za zapošljavanje provjeravaju putem općinskih biroa za zapošljavanje jesu li te osobe prijavljene na evidenciji, jesu li ranije koristile sredstva, da li su zloupotrebljavale ta sredstva. Sve vam piše u javnom pozivu i u programu, ima nekoliko eliminacionih faktora – govori Čuljević.

Selekcije pristiglih prijava nema, tako da možete imati odlučnu ideju i projekat ali novac nećete dobiti ako niste uspjeli tačno u osam sati otvoriti link.

– Zamislite ovo, mi imamo šest miliona KM i javi nam se 5.000 osoba. Mi sa novcem kojim raspolažemo ne možemo obuhvatiti 5.000 osoba koje ispunjavaju uvjete. Na osnovu čega onda izvršiti selekciju? Mi mislimo da je ovo najpravedniji način – kaže Čuljević.

Dodaje da je u tekstu programa objašnjeno kako se aplicira putem linka i da su sredstva ograničena, a oni koji apliciraju, tvrdi, znaju da je vrijeme podnošenja aplikacije ključni faktor. Na stranici Zavoda takvo obavještenje ne postoji.

– I prošle godine smo imali istu situaciju i mnogi su se žalili na to, ali mi mislimo da je ovakav proces najtransparentniji. Spisak onih koji su uspjeli aplicirati bit će objavljen. Naša jedina krivica je ograničenost sredstava – govori Čuljević.

Komentari