Turska fondacija „Maarif“ otvara jedan od najmodernijih školskih centara u BiH

Turska fondacija „Maarif“ otvara jedan od najmodernijih školskih centara u BiH

Turska Fondacija “Maarif” počinje rekonstrukciju i opremanje objekata nekadašnjeg kampusa na Mojmilu u Sarajevu, koji će biti pretvoren u jedan od najsavremenijih centara za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH. Radovi počinju nakon što je sa Vakufskom direkcijom IZ u BiH potpisan ugovor kojim je kompleks na Mojmilu ustupljen Fondaciji pod zakup.

– Tender za odabir izvođača je okončan i radovi na rekonstrukciji objekata počinju, a oprema za kabinete i sve nastavne aktivnosti je naručena – kazao nam je Salih Sagir, koordinator fondacije „Maarif“ za Balkan.

Prema riječima Sanela Mušovića, savjetnika fondacije „Maarif“ za obrazovanje, zahtjevi za osnivanje predškolske ustanove, osnovne i srednje škole su podneseni, a elaborati su već dobili pozitivno mišljenje stručne komisije pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS.

– Procedura do konačne registracije još traje, ali smo uvjereni da će vrata škola u školskoj 2018/19. godini biti otvorena za učenike i da će prazni kampus školskog centra na Mojmilu ponovo služiti svojoj namjeni. Fondacija planira osigurati stipendije za nadarenu djecu, finansijsku podršku za djecu slabog imovinskog stanja, kao i djecu sa posebnim potrebama – dodaje Mušović.

„Maarif“ je državna fondacija, koju je u junu 2016. godine osnovala Vlada Republike Turske. Do danas je otvorila svoja predstavništva u 34 zemlje svijeta i osnovala 108 škola. Otvaranjem predstavništva u BiH želi dati doprinos u razvoju obrazovnog sistema u BiH, a školski centar na Mojmilu, sa tri nivoa obrazovanja, ponudit će kvalitetan nastavni kadar i modernu opremu, nove metode edukacije, kreativne umjetničke radionice i brojne vannastavne aktivnosti. Nastava će se izvoditi na bosanskom, engleskom i turskom jeziku po nastavnom planu i programu KS.

Komentari