Zdravstveni cirkus USK – Ljekari u štrajku, bolnice u dugovima, Handanagić na sudu sa Aidom

Zdravstveni cirkus USK – Ljekari u štrajku, bolnice u dugovima, Handanagić na sudu sa Aidom

U Bihaću je danas održan sastanak predstavnika svih relevantnih institucija iz oblasti zdravstva sa područja USK, sindikata i Vlade USK s ciljem prevazilaženja stanja u zdravstvu i okončanja štrajka doktora medicine i stomatologije koji je počeo jutros.
Prema riječima Hazima Kapića, ministra zdravstva USK, svrha sastanka bila je da se pokuša uvidjeti da li Zavod zdravstvenog osiguranja USK posjeduje finansijska sredstva kojima bi bilo moguće ispuniti zahtjeve sindikata.

“Na kraju, saznali smo da Zavod nema tih sredstava. Mislim da su se svi složili da bi povećanje od koeficijenta od 0,5 bilo svima prihvatljivo i da bi to rješenje moglo biti prihvaćeno”, rekao je Kapić za Klix.ba.
Interesantno, prvi čovjek Zavoda zdravstvenog osiguranja, danas nije bio prisutan na sastanku, već na ročištu.

Naime, danas je na Općinskom Sudu u Bihaću održana glavna rasprava u kojoj je Almin Handanagić tužio Aidu Alagić, početkom 2016 godine, i traži  5400,00 KM za pretrpljenu  duševnu bol.

Sudski vještak,  doktorica psihijatar, Nada Milovanović,  je u nalazu obrazložila da je Handanagić imao poremećaj povezan sa stresom, dijagnozu- F43, a uzrokovanu, prema njenom  mišljenju  objavama Alagić na društvenoj mreži Facebook, te da je uzimao Lexilium.

Sudski vještak, Milovanović iz Prijedora izjavila je da je vještačenje radila u Psihijatrijskoj ambulanti Opšte bolnice u Prijedoru, ali se nije mogla sjetiti niti izjasniti kojega datuma je  vještačenje rađeno. Navodi da je Handanagić povremeno uzimao anskiolitike, kako bi sebi obezbijedio bolji i duži san  i psihofizičko opuštanje, kada je pred njim bio neki poslovni sastanak ili zahtjevniji posao.

Sudski vještak ističe da joj nije data nikakva medicinska dokumentacije, nego da je cijelo vještačenje radila isključivo na osnovu psihološkog  intervjua.

Četverosatni proces glavne rasprave bio je usmjeren na dokazivanje Handanagića da su objave koje je Alagić, objavila na FB profilu početkom 2016. lažne i kleveta. Direktor Zavoda je svoje svjedočenje usmjerio na to da su ga objave na FB uznemiravale  i dovele do stresa i psihičke napetosti, tvrdeći da je Alagić iznosila u objavama laži i neistine. U svojoj izjavi, kako bi opravdao traženje novčane naknade od 5400,00 KM za duševnu bol ističe da se savjetovao sa svojim kolegama neuropsihijatrima Selimbegovićem, Bašagićem, i Murićem, te da su mu oni preporučili uzimanje Lexiliuma, i anskiolitika, te da ga je pregledao i internista Pajalić, ali o svim ovim navodima nema medicinske dokumentacije, jer prema njegovim tvrdnjama  to je uobičajeno kada su u pitanju ljekari kao „konsultacija“ .

Alagić je u svojoj odbrani svaku svoju objavu detaljno obrazložila sa dokazima tvrdeći da je sve što je rekla i napisala istina. Pri tome je za svaki posebni dan objave isticala dokaze date Sudu po brojevima, posebno se osvrćući da je javno ukazala na nezakonitost naplate participacije od apoteka za svaki izdati recept  u 2015. godini, iako je jasno da sukladno Odluci o  neposrednom učešću osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite u USK, sva osigurana lica koja su platila godišnju premiju po zakonu ne smiju platiti participaciju.

Posebna rasprava se vodila da li je Hanadanagić naplaćivao troškove prevoza. Obzirom da je isti prijavljen na adresi Ćoralići, Cazin, Alagić je početkom 2016. na FB objavila da naplaćuje troškove prevoza (iako stanuje na Ozimicama I), a Hanadanagić je kao dokaz donio potvrdu pravnika ZZO USK,  Rusmira Midžića da nije koristio pravo na troškove prevoza. Alagić je prigovorila ovom dokazu, tvdeći da ga je izdala neovlaštena osoba i da samo platna lista može biti dokaz.

Handanagić je u svom svjedočenju potvrdio tvrdnju Alagić da radi srijedom u Kantonalnoj bolnici Bihać, objašnjavajući  da neki pacijenti nisu mogli prihvatiti njegov odlazak na mjesto direktora ZZO-a USK i tražili da on ostane njihov ljekar. Pri tome tvrdi da je pregledao srijedom oko dvadesetak pacijenata i vršio 3-4 ultrazvuka srca. Obrazložio je da  je to uz saglasnost dr. Pajalića i direktora Smaila Derviševića radio bez naknade, odnosno da je radio volonterski. Vodila se i rasprava o navodno izdatim uplatnicama od 50.00 KM za urađeni UZV srca i da li je Kantonalna bolnica to  naplaćivala.

Alagić je  istaknula da je Handanagić u privatnoj tužbi protiv nje koristio, pored ostalog  kao dokaze i  službene dokumente ZZO USK, i da ih je pribavio protuzakonito, mimo protokola, dok tužitelj   ističe da je morao doći do dokumenata da bi se odbranio od napada.

Rasprava se nastavlja u decembru.

Dok osiguranici Unsko-sanskog kantona nemaju zdravstvenu zaštitu jer štrajka više od 300 liječnika i stomatologa, Skupština odlučuje o kreditnom zaduženju Bolnice od čak 14 miliona maraka,  u kojoj nema osnovnih lijekova, koja je dužna prema izjavi direktora samo dobavljačima više od 8 miliona maraka, prvi čovjek Zavoda zdravstevnog osiguranja se bavi privatnim tužbama protiv  Aide Alagić.

Komentari