MORH naredio vježbe za 18.000 pričuvnika, objavili sve detalje: “I zaposleni moraju doći”

MORH naredio vježbe za 18.000 pričuvnika, objavili sve detalje: “I zaposleni moraju doći”

IZ MINISTARSTVA obrane priopćenjem su se oglasili o upućivanju poziva za vojne obveznike i potvrdili kako im je cilj popuniti šest pričuvnih pješačkih pukovnija.

“Ministarstvo obrane RH upućuje pozive za vojne obveznike radi smotriranja (ažuriranja podataka), priopćavanja rasporeda u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH te obuke i osposobljavanja, a s ciljem popune šest pričuvnih pješačkih pukovnija”, naveli su u priopćenju.

Izdaju potvrde za izostanak s posla

Izvijestili su kako se pozivi upućuju razvrstanim pričuvnicima (vojnici, dočasnici i časnici) i da su to osobe koje su odslužile vojni rok ili su bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno-stručna specijalnost do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza.

Pričuvna komponenta Oružanih snaga ima namjenu i zadaću, s djelatnim sastavom, sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Hrvatske, doprinositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama u sklopu zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze, zadržavaju prava iz radnog odnosa, što je regulirano Zakonom o radu. Pričuvnik koji je primio poziv na osposobljavanje ili vježbu dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe pričuvnik će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla, poručili su iz MORH-a.

Izvijestili su i kako poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze koje nadoknađuje Ministarstvo obrane.

“Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev, u kojem navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade, a dostavlja ga na adresu: Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb”, poručili su.

Pričuvnici koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava, javljaju iz MORH.a,

Daju novčanu naknadu od 150 kuna po danu

Također su dodali kako pričuvnici za vrijeme služenja u pričuvnom sastavu ostvaruju novčanu naknadu u iznosu od 150 kuna po danu prema odluci ministra obrane, a temeljem Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršenju vojne obveze.

Pričuvniku se može na osobni zahtjev odgoditi vojno osposobljavanje ili vježba zbog obiteljskih razloga, u slučaju bolesti, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju dvoje ili više članova, zbog polaganja ispita, zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu, zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća, zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta i zbog sklapanja braka.

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama dopušten je prigovor savjesti, što je definirano člankom 24. Zakona o obrani (Narodne novine 73/13, 75/15 i 27/16.). Vojnom obvezniku koji se pozove na prigovor savjesti može se odobriti civilna služba a obveza sudjelovanja u civilnoj službi uređena je  Zakonom o civilnoj službi (Narodne novine br. 25/03).

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo je Povjerenstvo za civilnu službu koje će razmatrati zahtjeve za prigovor savjesti. Važno je istaknuti da nijedan razvrstani pričuvnik koji je prilikom odaziva na poziv podnio zahtjev za prigovor savjesti nije više uziman u obzir za popunu pričuvnih postrojbi, poručili su iz MORH-a.

Poziva se 18.000 pričuvnika

Ustrojavanje pričuvnih pukovnija Oružanih snaga započeto je 2014. godine, od kada nadležni područni odsjeci za poslove obrane kontinuirano vrše smotriranje (ažuriranje podataka) i odabir razvrstanih pričuvnika za popunu pričuvnih postrojbi, priopćavanje rasporeda te pozivanje razvrstanih pričuvnika na postrojavanje i osposobljavanje temeljem potreba Oružanih snaga.

Tijekom 2017. godine predviđeno je cjelovito ustrojavanje šest pješačkih pukovnija: 1. pješačke pukovnije Zagreb, 2. pješačke pukovnije Osijek, 3. pješačke pukovnije Karlovac, 4. pješačke pukovnije Pula, 5. pješačka pukovnije Split i 6. pješačke pukovnije Dubrovnik.

Poručili su kako se na smotriranje poziva oko 18.000 pričuvnika da bi se izvršila popuna i kako bi se odabralo oko 9000 razvrstanih pričuvnika i priopćio raspored.

Pozvanim pričuvnicima priopćava se raspored u pričuvne postrojbe. U sklopu šest pješačkih pukovnija bit će ustrojena djelatna razvojna jezgra pukovnija. Ustrojbena mjesta djelatnih jezgri bit će popunjena djelatnim časnicima i dočasnicima koji će imati zadaću svakodnevnog rada na održavanju spremnosti postrojbe, što uključuje planiranje popune, osposobljavanja, materijalnog opremanja i sličnom, javljaju iz MORH-a.

Ako na državnom poslu imate neodgodive obveze obuka se može odgoditi…

Tijekom listopada i studenog 2017. godine MORH planira obuku dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti (deficitarne struke, specifične struke) na području Zagreba i Splita.

U 5. pješačkoj pukovniji Split 105 razvrstanih pričuvnika – dio ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti od 23. do 26. listopada 2017. godine u vojarni „Admiral flote Sveto Letica – Barba“ u Splitu obučava se u cilju pripreme za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluka i procesa vođenja postrojbe te obuke osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem.

U 1. pješačkoj pukovniji Zagreb od 27. do 30. studenog 2017. u vojarni “Pukovnik Milivoj Halar” u Dugom Selu planirano je obučavanje oko 150 pričuvnika.

Također, u studenom ove godine planirana je vojna vježba 1. pješačke satnije i dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) te dijela pričuvnika iz 2. pješačke pukovnije Osijek na vojnom poligonu Gašinci. Cilj vježbe je razvojem vještina i sposobnosti smanjiti sigurnosni rizik za ljudstvo, opremu i materijalno tehnička sredstva te osigurati  sposobnost pričuvnika u svrhu uspješnog izvršenja njihovih budućih zadaća s težištem na obuci pričuvnika za pomoć civilnim institucijama glede zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

“Obuka ili vježba koja traje dulje od tri dana može se odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen”, poručuju iz MORH-a.

Komentari