Babin ekonomski sjaj Velike Kladuše

Babin ekonomski sjaj Velike Kladuše

Najavom načelnika opštine Velike Kladuše Fikreta Abdića, popularnog Babe da Veliku Kladušu ekonomski razvija kroz javna preduzeća, već se u javnosti primila sa rezervom. Rekli bi i logično kada znamo da današnji ekonomski sistem kapitalizma je uspješno ubio svaki uspješan državni biznis, još na to sve dodatna upozorenja ekonomskih analitičara. Ovaj put nećemo uzeti u obzir da su mahom sva ta preduzeća uništena u tranziciji kako nam to objašnjavaju iz sistema, lošom privatizacijom, i namjernim uništavanjem ekonomskih giganata koji su nekada širom bivše nam države zapošljavali na hiljade radnika, posebno interesantno za ovaj kraj čuveni Agrokomerc, izgrađen pod tadašnjim vodstvom već nam poznatog čovjeka ekonoma.
Svaka vijest da se širi javni sektor, kod mene lično izaziva negodovanje, jer kada to čujem zamišljam da se u kancelarijske prostore dodaju samo stolice koje će poslužiti uhlebljavanju nekih stranačkih kadrova ili rodbine i po širini i po dužini korjenske veze. Ovaj put nemam taj osjećaj, iz razloga što sam i sam lično nekada pisao model reforme javnih preduzeća i njihovu transformaciju u istinske ekonomske generatore lokalnog nivoa, tako da ću na ono već navedeno u raznim medijima dati i neke lične podatke iz istraživanja, i modele razvoja. Osnovno svim preduzećima kako javnim tako i privatnim je realna proizvodnja, pa i u Babinom planu se isto zasniva na novim radnim mjestima koja proizvode, a kako smatram istog za vrsnog ekonoma, vjerujem da će administracija biti minorna, jer ona samo usporava rast i isisava sredstva iz proizvodnog faktora.
Ovaj plan možemo slobodno uporediti sa “New Deal” od Ruzvelta predsjednika SAD-a, kada je ekonomski pokrenuo zemlju poslije duge krize, sa nizom javnih investicija. Tako da imamo dosta primjera u istoriji uspješno provedenih planova, ne u tom obimu kao američki ali za jednu lokalnu zajednicu u BiH bitnim.
Osnova ovih planova polazi od komunalnih preduzeća, koje mogu uspješno se podjeliti na nekoliko segmenata, Vodovod i Kanalizacija, Građevinski radovi, komunalni program, proizvodnja i promet ukrasnim biljem, hranom itd. Stvaranjem preduzeća sa nekoliko poslovnih jedinica stvaramo okruženje koje neće negativno uticati na već postojeća privatna preduzeća i gubitak radnih mjesta, nego poticajno podržati tržišnu trku i rast cijena rada. Planirana novčana sredstva koja opština planira uložiti, lakše se kontrolišu, na način da se vrši evaluacija postavljenih ciljeva u svakom segmentu, dodjela nekretnina i zemljišta obezbjeđuje da se ista neće iskoristiti u manipulativne radnje. Ukoliko po sektorima uposlimo realan broj ljudi, koji su potrebni za normalno funkcionisanje, dobijamo višak sredstava posebno iz uslužnih javnih grana koje se naplaćuju iz vodovoda i kanalizacije, te komunalnih poslova, može se usmjeriti u modernizaciju, i širenje postojeće mreže, čiji tenderi trebaju biti otvoreni i za privatni sektor.
Neiskorišteni dio ovih preduzeća je proizvodnja tipa ukrasnog zbunja i bilja koje gradovi masovno koriste u sezonskom uljepšavanju, i na šta masovno odvajaju sredstva. Takođe, ovo je samo mali dio potencijala koji javni sektor može uspješno da pokrene. Najbitnije se držati racionalnog zapošljavanja i ekonomske politike i rezultat će doći. Svakako planski razvoj je uslovljen i resursima opštine, u čemu Velika Kladuša ne manjka. Takođe, otvaranjem novim radnih mjesta Kladuša dobija onaj nemjerljivi doprinos kroz školovanje radne snage, čime se dobija klafikovana osoba koja na tržištu rada dobija veću cijenu, a zna to i Babo kada je iz škola mlade ljude odmah primao u Agrokomerc, da bi danas bili priznati radnici širom svijeta.
Cijena rada u javnom sektoru ni u kojem slučaju ne treba biti sa velikom razlikom, ali dovoljno poticajna da i privatna preduzeća je mogu pratiti sa povećanjem.
Sa željom isčekujem početak realizacije ovog plana, i njegove rezultate. Narod Kladuše je zaslužio poslije ratnog vihora da na svojim vjekovnim ognjištima ima život vrijedan žrtve koje su podnijeli, te da se velika dijaspora ima gdje vratiti. Ekonomija određuje život, a vama se vraća stari sjaj.
buka.com

Komentari