Općina Cazin: Planirani prekidi u isporuci električne energije 15. i 16. decembra

Općina Cazin: Planirani prekidi u isporuci električne energije 15. i 16. decembra

Zbog planiranih radova Elektroprijenosa BiH T/J Bihać na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima na širem području općine Cazin.

Dana 15. decembra 2016. godine (četvrtak)

Od 06:00 do 06:20 i od 09:00 d0 11:00 sati kupci trafopodručja: SEPARACIJA HUREMAGIĆ, BETONARA i ASVALTNA BAZA, VODOVOD DŽEHVERUŠA, Horozovići-Misaljevići, Huremagići, CIGLANA 1, RP ĆORALIĆI;

Od 07:00 do 17:00 sati kupci trafopodručja: Miostrah, Elkasova rijeka, Liđani, Ljubijankići 1 i 2, Elkići, Ponjevići 1 i 2, Fejzagići, Bečići, VODOVOD LJUBIJANKIĆI, Kržalići-Pivnice, Gornja Koprivna, Gornja Koprivna 2 i 3, Gornja Koprivna-VODOVOD, Osmančevići, GSM-SLJEME, Duratovići-Mrtolosi, Mizići, Toromani, Donja Koprivna 1, CAZINKA Koprivna, Donja Koprivna-Rakovići, Cazika, Valionica, Sulići, Čizmići, Čizmići 2, Slatina 4-Škola, Slatina 1, 2 i 3, Semanići, Ćuprija, ŽELJEZARA, Ćuprija-Zanatski Centar, Memića Brdo 1 i 2, Donji Memići, KREHIĆI-VODOVOD, Šolići, Sivići, Podgredina 1 i 2, Mehulići, Stijena VODOVOD-Centar, Vilenjača-Škola, Vilenjača Poljane,Vilenjača Centar, Tatari, Šukani, Gnjilavac 2 i 3, Gnjilavac Durići, Gnjilavac Badići, Delalići, RP Stijena, Japića Brdo, Polje 1, Herića Brdo, Polje VODOVOD, Polje Čataci, Glogovac 1 i 2, Silići 1 i 2, Donji i Gornji Nuhići, Vilenjača Poljane, Mehmedovići-Podgredina, Vilenjača VODOVOD, Farma Musića Bare, PILANA BUDO „S“, Donji Malići, Stijena Nuhići, Stijena 1 i 2, Stijena 3-Kaljikovići, Stijena-Ilijaševac, Dehidratorska-Sivići, VODOVOD-SIVIĆI, Zmajevac, Bajrići, FARMA BAJRIĆI, BAJRIĆI SKLADIŠTE, GSM REPETITOR GOMILA, Prošići 1 i 2, Ostrožac Durići, Ostrožac Brdo 1, Ostrožac 1, Ostrožac Škola, Prošići, Ostrožac Centar, SEDRA, Ostrožac Grad, Handanagići, Srbljani GSM REPETITOR SEDRA, Tatari, Šukani, Gnjilavac 2 i 3, Delalići, Gnjilavac Badići, Gnjilavac Durići, Gnjilavac 5, Polje 2, Brezik, Selimovići, Stijena 4-Hepići, Miostrah 5-Beganovići, Miostrah 1 i 2, Begići, GSM REPETITOR MIOSTRAH, Miostrah 4-Jašaragići, Rarvoj, Rajak 2, Begove Kafane, Ćoralići 2-Škola, TPP-Tvornica praškastih proizvoda, Rajak, MLIN ĆORALIĆI, Hušići, Mutnik 1 i 2, Mutnik Harbaši, Gornji Kapići, Ćoralići-Križ 1 i 2, PEKARA KAPIĆI, FIKO KENDA KOMERC, ROBOT, Kapići 2 i Lojićka, VODOVOD VIGNJEVIĆI,Mala Lisa, Mala Lisa 2, 3 i 4, INCEL 1 i INCEL 3, Hasan Brkić, Osmanagići, Ćuprija-Škola, Šepići, Šepići 2, Šturlićka Platnica, Sabljakovići, Liskovac 1, 2 i 3, Kudići 1 i Kudići 2-VODOVOD.

Od 09:00 do 11:00 sati kupci trafopodručja: Čajići 1 i 2, ČAJIĆI-VODOVOD, Hajder, Tržačka Platnica 2, Krivaja 1, Krivaja-Hamulići, Krivaja 4, Dehidratorska Vrelo, Vrelo, Betonara Vrelo, GSM Gradina, Osredak, Kula, GSM VRELO, Kula, Murići, Kovačevići 1 i 2, Kovačevići 3-Hasanagići, Krivaja Lulići, GSM NUHANOVIĆI, Krivaja 2, Krivajski Puškari, Donja Barska-Kožar, Gornji Nadarevići, Pjanići 1 i 2, Mokreš- Farma Mokreš 3, Samardžići, Krndija, Krndija 2, Separacija Liđan, Muranovići, Gradina-Čardak, Prkos, Farma Prkos, Trstovac, Straža, Crpilište Mutnik, Rujnica 1, 2, 3 i 4, GSM LUBANOVO BRDO, ASB EXPAN, Gata 3, RC GATA, Crnaja Selo. FARMA CRNAJA-PILANA, Šturlići 1 i 2, Derviševići, Prepumpna stanica Šturlić, GM RUŽNIĆI, Šturlići-Seferagići, Šturlići Debeljak, Šturlićka Platnica, Hadžin Potok, , Ćehići, Ćehići 2, Aličajići, Tirići, Mesići, URGA 1 i 2, Tržac 1, 2 i 3, Tržačka Raštela.

Od 07:00 do 07:20 i od 17:00 d0 17:20 sati kupci trafopodručja: GSM TAHIROVIĆ, DŽEHVERUŠA, Selište, Pajića Potok, Karaula, Gečeti, Haurlahovića Brdo, Kolišta, Japića Brdo, Klen, Žegar, Strane, Gornji Grad, Alagića Ograde, Klisa 1 i 2, Dom Zdravlja, Bolnica, Mlin,Dvorana, Cazinski Puškari, Klupe 2, BOSNA, CAZINKA, ALINAC, Centar 1, 2, 3 i 4, HOTEL, Bačve, HADŽIĆI VODOVOD, Hadžići, Medik-skokovi, Skokovi 1, BREZOVA KOSA-VODOVOD, Brezova Kosa-Kličići, Žunići, Mahmutovići, Hadžići 3-Jusin put, Šišići, Hadžići-Spahići, GSM-Tahirovići, Džehveruša, Selište, Pajića Potok, Karaula, Strane, Klisa 2, Bolnica 2 , Lamela;

Dana 16. decembra 2016. godine (petak)

Od 06:00 do 06:20 sati kupci trafopodručja: SEPARACIJA HUREMAGIĆ, BETONARA i ASVALTNA BAZA, VODOVOD DŽEHVERUŠA, Horozovići-Misaljevići, Huremagići, CIGLANA 1, RP ĆORALIĆI.

Komentari