SREBRENICA: Ovo su imena 127 žrtava koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima

SREBRENICA: Ovo su imena 127 žrtava koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima

I ove će godine, 11. jula, žrtve srebreničkog genocida biti ukopane u Potočarima. Ove će godine njih stotinu dvadeset i sedam pronaći smiraj.

Pronađeni su uglavnom u masovnim grobnicamaLiplje, Kamenica, Snagovo i Kozluk.

Najmlađi među njima imao je 14 godina kada je ubijen. Ime mu je Avdija Memić, a sutra će biti ukopan zajedno sa amidžićem Halilom, koji je imao 16 godina, i sa amidžom Abdurahmanom.

Mustafa Hadžović najstariji je među žrtvama koje će sutra biti ukopane. Imao je 77 godina u trenutku smrti.

Ovo su njihova imena. Odvojite danas malo svog vremena i odajte im dužnu počast.

Ademović (Adem) Hariz

Ademović (Huso) Ramiz

Ademović (Mujo) Mujka

Ademović (Mujo) Mustafa

Ahmetović (Salko) Enez

Alibašić (Ćazim) Fahrudin

Alić (Hajrudin) Mujaga

Alić (Himzo) Sajto

Alić (Ibrahim) Nezir

Alić (Ibrahim) Sejdalija

Alić (Mustafa) Muhidin

Alić (Ševko) Vahdet

Ališević (Vehbija) Alija

Aljkanović (Šerif) Vehbija

Avdić (Halil) Ismet

Avdić (Halil) Safet

Bećirović (Ohran) Suljo

Beganović (Nurif) Ekrem

Begović (Muharem) Mehmed

Budić (Mehmed) Mujo

Bumbulović (Osman) Elvir

Bumbulović (Osman) Nermin

Burić (Alija) Omer

Burić (Omer) Nijaz

Čivić (Rašid) Emir

Ćatić (Osman) Šemso

Dautović (Mešan) Nijaz

Dervišević (Bego) Bekto

Dudić (Šerif) Jusuf

Durić (Meho) Ibrahim

Džanić (Nurija) Jusuf

Đogaz (Hamdija) Aljo

Đozić (Alija) Hajrulah

Đozić (Hajrulah) Alija

Fejzić (Ibrahim) Avdo

Fejzić (Ohran) Salim

Gušter (Muhamed) Redžo

Hadžović (Hajro) Mustafa

Halilović (Alaga) Zoran

Halilović (Husejn) Mujo

Halilović (Idriz) Asim

Hamidović (Mujo) Mustafa

Hamzabegović (Fadil) Adil

Hasanović (Salčin) Kadrija

Hasanović (Šaban) Enez

Hodžić (Nezir) Šaban

Hodžić (Šahmo) Šahin

Hožbo (Muradif) Sakib

Hrnjić (Mehmed) Ibrahim

Hrustić (Ibrahim) Sabrija

Hrustić (Mehmed) Hasan

Hrustić (Salkan) Ibrahim

Hrvačić (Nurko) Nedžad

Ibišević (Ibiš) Izam

Ibrahimović (Nurif) Idriz

Ikanović (Zuhdija) Ilijaz

Jahić (Ahmet) Šaban

Jahić (Juso) Hasib

Jahić (Šemso) Idriz

Jusić (Alija) Munib

Jusić (Juso) Hamdija

Jusufović (Jusuf) Sulejman

Kabilović (Aljo) Ramo

Kabilović (Omer) Aljo

Kadrić (Medo) Husein

Kadrić (Suljo) Fikret

Kamenica (Džemal) Esad

Krdžić (Mahmut) Sabit

Kuduzović (Bajro) Hasan

Ljeskovica (Himzo) Šefik

Malkić (Abdulah) Fadil

Malkić (Abdulah) Ibrahim

Mehić (Meho) Kiram

Mehić (Smajl) Meho

Mehmedović (Ahmet) Fahrudin

Mehmedović (Ćamil) Smajil

Memić (Avdo) Avdurahman

Memić (Avdurahman) Halil

Memić (Emin) Avdija

Memić (Meho) Hasan

Mešanović (Ibran) Meho

Muhić (Redžo) Ćazim

Mujanović (Asim) Sabrija

Mujičić (Tale) Bajro

Muminović (Husein) Juso

Musić (Nurija) Senad

Musić (Osman) Senaid

Mustafić (Sado) Jusuf

Mustafić (Sado) Mirsad

Mustafić (Salih) Safet

Muškić (Mujo) Huso

Omerović (Avdo) Avdulah

Omerović (Husein) Salim

Omerović (Husein) Samir

Omerović (Mujo) Salih

Omerović (Šahin) Sabrija

Orić (Idriz) Ćazim

Osmanović (Mujo) Osman

Osmanović (Šahman) Faruk

Pitarević (Suljo) Sadat

Pudilović (Abdulah) Mirzet

Ramić (Juso) Ramiz

Ramić (Ramo) Šemsudin

Salihović (Alija) Esed

Salihović (Esed) Mevludin

Salihović (Esed) Sejdalija

Salihović (Huso) Rahman

Salihović (Nazif) Almir

Salkić (Mehmed) Mevlid

Salkić (Mehmed) Sejdalija

Salkić (Ramo) Amir

Selimović (Osman) Osmo

Sinanović (Ibro) Hasib

Smajlović (Mehan) Mujo

Smajlović (Omer) Bekto

Suljić (Munib) Kadrija

Suljić (Mustafa) Mirsad

Šabić (Hamid) Adil

Tabaković (Osman) Ibrahim

Tihić (Hemed) Sead

Udovčić (Huska) Mujo

Uzunović (Atif) Amil

Zuhrić (Ismet) Adem

Zukić (Husein) Fikret

Kandžetović (Atif) Bekir

Kandžetović (Atif) Ibrahim

U Memorijalnom centru u Potočarima dosad je ukopano 6.377 žrtava, a još se traga za više od hiljadu žrtava genocida.

Izvor: Radiosarajevo.ba

Komentari