Sindikati budžetskih korisnika USK u četvrtak organizuju protestni skup u Bihaću

Sindikati budžetskih korisnika USK u četvrtak organizuju protestni skup u Bihaću

Sindikati budžetskih korisnika USK obavijestili  su Kantonalnu Vladu  da će 24. decembra organizirati protestni skup upozorenja u Bihaću. S tim u vezi, saopćenjem za javnost u ime Vlade Kantona, oglasio se premijer Izudin Saračević.

Premijer USK Izudin Saračević podsjeća sindikate da su se, nakon potpisanog Sporazuma u septembru, dogovorili da će nastaviti pregovore u vezi utvrđivanja visine plata i ostalih naknada kako bi se postigla dugoročna  finansijska stabilnost i uredovala isplata primanja. U skladu s tim, dostavili su sindikatima prijedloge iznosa osnovice plata i naknada koje nemaju karakter plata u 2016., na koje su se uredno  očitovali predstavnici sindikata budžetskih korisnika.Vlada je potom formirala Pregovarački tim i krenula u socijalni dijalog sa sindikatima ponaosob.Nakon nekoliko sastanaka održanih 15. i 17. decembra,  zaključeno je da se pregovori obiju strana moraju nastaviti uz zahtjev Pregovaračkom tima Vlade da sindikalni predstavnici ubuduće dođu sa konkretnim prijedlozima, uzimajući u obzir stanje u budžetu. S tim u vezi dogovoreni su novi termini pregovora, pa su tako danas održani sastanciu sa sindikatima policijskih službenika i policije USK te samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe i sudske vlasti. Za sutra su predviđeni susreti sa sindikatima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja te Sindikatima  visokog obrazovanja i RTV USK. Vlada je stava da poduzimanje mjera pritiska u vidu organiztiranja protestnih okupljanja i najava štrajkova, umjesto razgovora, nije dobra pooruka građanima USK-a. S obzirom na to da Vlada prilikom kreiranja budžeta za 2016. nije utvrdila visinu osnovice za 2016., te da je osnovicaza platu za 10,11 i 12 mjesec 2015. utvrđena akontativno, vjeruju da će u narednom periodu postići dogovor između na obostrano zadovoljstvo, navodi se pored ostalog u saopćenju premijera USK Izudina Saračevića.

Komentari