USK: Premija zdravstvenog osiguranja i za 2016. godinu 20 KM

USK: Premija zdravstvenog osiguranja i za 2016. godinu 20 KM

I naredne godine naši građani  će imati priliku  za neposredno učešće u zdravstvenoj zaštiti, odnosno plaćanju premije osiguranja.  Kako  smo saznali u Zavodu zdravstvenog osiguranja ona će  i ove godine iznositi  20 KM  po osiguranoj osobi.  O premiji će biti više govora na narednoj sjednici Skupštine USK-a,  međutim ona  se neće ukinuti, jer  pored doprinosa, predstavlja osnovni prihod Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Zavod je prema Vladi i Skupštini kantona  uputio  niz mjera  kako bi se sredstva osigurala   sa viših novoa vlasti i time stekli uslovi za ukidanje premije. Međutim, za takvo nešto nisu  se još stekli uslovi, kazao je direktor Handanagić. Premija osiguranja je i dalje potrebna  kako bi sistem zdravstvene zaštite  funkcionisao neometano, mišljenja je i ministar zdravstva Ibrahim Kajtazović.

Plaćanje premije nije obavezno, ali njenim plaćanjem osigurana lica su oslobođena participacija prilikom korištenja zdravstvene zaštite tokom jedne kalendarske godine.

Komentari