Sve škole u FBiH: Generalni štrajka upozorenja u petak! (FOTO)

Sve škole u FBiH: Generalni štrajka upozorenja u petak! (FOTO)

Predsjedništo Upravnog odbora SSOOIO FBIH je na svojoj Drugoj vanrednoj sjednici donijelo odluku o organizovanju i održavanju Generalnog štrajka upozorenja u svim ustanovama odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se utvrđuje vrijeme, način organizovanja i održavanja Generalnog štrajka upozorenja u svim ustanovama odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i razlozi Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, zbog kojih se organizuje Generalni štrajk upozorenja.

Generalni štrajk upozorenja će biti organizovan u petak, 18. decembra/prosinca 2015. godine, u periodu od 11:30 do 12:00 sati.

Na mail redakcije portala USN.ba je pristigla Odluka koju objavljujemo:

Komentari