Ovo je fotografija oca Nerdina Ibrića kojeg su strijeljali zvornički četnici 1992.

Ovo je fotografija oca Nerdina Ibrića kojeg su strijeljali zvornički četnici 1992.

Nerdin Ibrić Imao je godinu dana kada su pripadnici VRS-e sa pripadnicima zvorničke policije i paravojnih jedinica iz Srbije, njegovog oca Sejfu, zajedno sa oko 750 Bošnjaka, 1.juna 1992.godine odveli na Bijeli Potok, odakle su na nepoznatoj lokaciji svi pobijeni. Objavljujemo fotografije Sejfe Ibrića i njegovih amidžića Ismeta i Beriza koji su istog dana pobijeni od strane zvorničkih četnika.

ibric ismet

ibric beriz

Komentari