Misija OSCE-a u BiH osudila napad na festivalu Merlinka

Misija OSCE-a u BiH osudila napad na festivalu Merlinka

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini snažno osuđuje nasilni napad koji se dogodio u subotu na filmskom festivalu “Merlinka” u Sarajevu.

– Bilo kakvom pokušaju zastrašivanja ili podsticanja na nasilje, mržnju ili diskriminaciju protiv pojedinaca ili grupa, zasnovanom na njihovoj rasi, religijskim uvjerenjima, političkoj pripadnosti, etničkoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitu, nije mjesto u savremenom društvu u BiH – saopćeno je iz OSCE-ove misije u BiH.

Iz Misije podsjećaju da su ljudska prava u BiH sveopšta, nedjeljiva i neotuđiva, te da krivična djela čiji je motiv mržnja su naročito štetna i izazivaju zabrinutost.

Misija OSCE-a u BiH ističe da sloboda izražavanja i pravo na život bez straha od diskriminacije treba da budu garantovani svim građanima.

Ova misija podržava napore usmjerene ka borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini i pozdravlja upozorenja i osude izrečene od nekih organizacija civilnog društva u vezi sa spomenutim incidentom.

– I civilno društvo i organi vlasti treba da odigraju svoju ulogu u borbi, osudi i sprečavanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je uvjerena da će organi vlasti na odgovarajući način istražiti napad i počinioce – navodi se u saopćenju.

Avaz.ba

Komentari