DA LI POPISIVAČE TREBA POČASTITI kafom, rahat-lokumom, sokom…?

DA LI POPISIVAČE TREBA POČASTITI kafom, rahat-lokumom, sokom…?

U Bosni i Hercegovini počeo je popis stanovništva… prvi nakon 1991. godine. Vjerujemo da mnoge stvari o popisu već znate, no neki građani se pitaju da li im je dužnost da popisivače počaste kafom, rahat-lokumom, sokom… kada im douđu na vrata.

Iako se nekima ovo pitanje može učiniti bespotrebno, pa možda i smiješno, ipak neki od građana su se našli u nedoumici, pa su se obratili i sa ovakvim pitanjima.

U svakom slučaju, treba kazati da to nije nikakve obaveza građana – dakle, mogu i ne moraju, jednako tako popisivač može ili ne mora prihvatiti takvu ponudu. Riječ je o nečemu što nije definisano popisnim pravilima.

Podsjećamo, međutim, na ono što jesu obaveze/zabrane popisivača:

Šta mora uraditi popisivač/ica kada dođe na vrata?

Popisivač/ica mora pročitati tekst koji je pripremljen u Uputstvu za popisivače i općinske/gradske instruktore (tj. objasni cilj svoje posjete)
Popisivač/ica mora pokazati akreditaciju i ovlaštenje za popisivača (P-5)
Popisivač/ica mora pokazati lični dokument (ličnu kartu ili pasoš)
Nakon što popuni popisni obrazac, svaki/a popisivač/ica mora popisnicu dati na uvid osobi koja je davala podatke, kako bi provjerila da li su njeni podaci tačno uneseni.
Ukoliko je došlo do greške prilikom upisivanja vaših podataka, popisivač/ica je dužan/a da ih ispravi na licu mjesta.

Šta popisivač/ica ne smije da radi nakon završenog popisivanja?

Popisivač/ica ne smije da komentira prikupljene podatke sa bilo kojom drugom osobom osim sa svojim općinskim/gradskim instruktorom koji kontrolira njegov rad i sa državnim/entitetskim instruktorom niti ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim statističkih;
Popisivač/ica ne smije dozvoliti pristup popisnom materijalu drugim osobama osim svom općinskom/gradskom instruktoru koji kontrolira njegov rad te državnom/entitetskom instruktoru;

Šta popisivač/ica mora uraditi tokom popisivanja?

Popisivač/ica Vam mora dati primjerak popisnice na onom jeziku i na onom pismu koje zatražite
Popisivač/ica Vam mora čitati pitanja tačno onako kako su navedena u popisnici;
Popisivač odgovore mora upisivati isključivo hemijskom olovkom, crne boje, koja mu/joj je data od strane agencija koje provode popis;
U kućice sa već ponuđenim odgovorima popisivač/ica mora unositi isključivo znak X;
Popisivač mora poništiti popisnicu sa dvije dijagonalne linije preko cijele popisnice ukoliko je došlo do greške u upisivanju odgovora na pitanja o nacionalnom/etničkom izjašnjavanju, kao i kod odgovora na pitanje o maternjem jeziku, te ukoliko napravljenu grešku nije moguće ispraviti;
Popisivač/ica vam nakon obavljenog popisivanja mora dati popisnicu na uvid i dati vam onoliko vremena koliko vam je potrebno da sve pažljivo pročitate;
Popisivač/ica Vam mora ponovo pročitati pitanje ukoliko ga niste shvatili;
Ukoliko ste pripadnik/ca nacionalne manjine, popisivač/ica vam mora dati na uvid ogledni primjerak popisnice na vašem jeziku ukoliko to zahtijevate.

Šta popisivač/ica ne smije uraditi tokom popisivanja?

Popisivač/ica Vam ne smije ni na koji način sugerisati kako da odgovorite, ili vas navoditi na odgovore na pitanja iz popisnice;
Popisivač/ica ne smije odbiti da upiše odgovor koji ste vi dali, govoriti vam kako odgovor nije odgovarajući, niti vas na bilo koji način nagovarati ili ubjeđivati da ga promijenite;
Popisivač/ica ne smije čitati ponuđene odgovore kod pitanja o nacionalnom/etničkom i vjerskom izjašnjavanju, kao i kod pitanja o maternjem jeziku;
Popisivač/ica ne smije preskakati pitanja iz popisnice, niti unaprijed unositi podatke ukoliko vi na njih niste dali odgovore;
Popisivač/ica ne smije upisivati odgovore ako ih vi niste dali;
Popisivač/ica ne smije upisivati vaše odgovore bilo kojom olovkom osim hemijske olovke, koja je isključivo crne boje, a koja mu/joj je data od strane agencija koje provode popis;
Popisivač/ica ne smije upisivati odgovore koje za vas daju drugi članovi domaćinstva u vašem prisustvu;
Popisivač ne smije vršiti popisivanje u prisustvu drugih osoba ako ste vi zahtijevali da budete sami;
Popisivač ne smije odbiti da vam da popisnicu na uvid nakon obavljenog popisivanja, te vam mora dati onoliko vremena koliko vam je potrebno da sve pažljivo provjerite;
Popisivač ne smije odbiti da ispravi greške u popisnici ukoliko ste ih vi uočili;
Popisivač ne smije ispravljati odgovore koji su vezani za pitanja o nacionalnom/etničkom, vjerskom i izjašnjavanju o jeziku, nego mora popisnicu poništiti i započeti novu u slučaju da je došlo do pogreške;
Popisivač/ica ne smije sam/a mijenjati i ispravljati odgovore bez vaše saglasnosti i van domaćinstva na koje se podaci odnose;
Popisivač/ica ne smije odbiti da vam da popisnicu da je potpišete;
Popisivač/ica ne smije doći u domaćinstvo u pratnji bilo koje osobe koja nije akreditovana kao popisivač/ica;
Popisivač/ica ne smije nikada ni sa kim podijeliti niti jedan podatak koji je čuo od vas, jer je obavezan/a trajnom službenom tajnom;
Popisivač/ica ne smije da komentira prikupljene podatke sa bilo kojom drugom osobom osim sa državnim/entitetskim instruktorom, ili sa općinskim/gradskim instruktorom koji kontrolira njegov/njen rad, sa niti ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim statističkih;
Popisivač/ica ne smije dozvoliti pristup popisnom materijalu drugim osobama osim svom općinskom/gradskom instruktoru koji kontrolira njegov/njen rad, ili državnom/entitetskom instruktoru;
Popisivač/ica ne smije da komentariše vaše odgovore u bilo kojem smislu, osim tehničkim komentarima, prateći uputstvo za popisivače koje je moguće naći na web stranici Agencije za statistiku BiH o popisu www.popis2013.ba.

(Doznajemo.com)

Komentari